Loading...

VINOGRADI

Zasadi vinove loze naše vinarije prostiru se na 11 hektara na 4 lokacije Smederevskog Vinogorja. Upravo su ova četiri vinograda, zbog svojih karakteristika, pogodnog tla i blizine Dunava, izvor posebnosti i izvrsnosti naših vina. Sve 4 lokacije su okrenute ka Dunavu na nadmorskom visinom približno od 100 do 150 metara. Ističemo da sve lokacije imaju viševekovne tradicije u negovanju vinove loze.

Posebno želimo da se osvrnemo na lokaciju “Orešac” za koju posedujemo dokumenta da je na tom brežuljku nekada bilo Rimsko utvrđenje “Aureus Mons”, prev. Zlatno Brdo.

Vinarija Plavinac

VINARIJA

VINARIJA

Vinograd je približne površine od oko 4 ha i neposredno okružuje samo
Vinariju. Kompletna površina je zasađena belim sortama kao što su:
– Smederevka cca 1 ha
– Tamjanika cca 0,5 ha
– Sauvignon Blanc cca 1ha
– Traminac cca 1 ha
– Rajnski rizling cca 0,5 ha

VINOGRAD KUĆICA

Ponosno ističemo da smo prvi zasad davne 2011 godine upravo zasadili na ovom terenu. Njehova trenutna površina je približno 3 ha. Na ovoj parceli postoji i eksperimentalni zasad od 15 sorti koji se prati već 10 godina, a na osnovu dobijenih rezultata donećemo odluku i koje internacionalne sorte možemo saditi u našim predelima.
Vinograd je dobio ime Kućica po simatičnoj kućici koju smo otvoili 2015. Godine i sa čije se terase prostire neverovatno lep pogled na vinograd i Dunav.

VINOGRAD KUĆICA

VINOGRAD OREŠAC

VINOGRAD OREŠAC

Vinograd površine od približno 3 ha nalazi se na uzvišenoj zaravni, okruženoj okolnim brdima i besprekornim pogledom na Dunav i Vojvođansku ravnicu.
U trećem veku n.e. Rimski imperator Marko Aurelije Prob, lat. Marcus Aurelius Probus je upravo na ovom brdašcu imao svoje utvrđenje pod nazivom “Aureus Mons” – Zlatno Brdo. Težak period za Rimsko carstvo bio je dobar za vinograarstvo jer je upravo ovaj Imperator dozvolio da se vinova loza sadi u našim krajevima.
Trenutno su u toku pregvori sa nadležnim institucijama oko aktivnosti otvaranja nove arheološke lokacije, kao i početak arheoloških iskopavanja u kojima ćemo i mi dati svoj doprinos.

VINOGRAD PLAVINAC

Vinograd okvirne površine od 1 ha, ali na lokaciji u kojoj su se u bliskoj prošlosti desila tektonska pomeranja, te su isplivala glinovita zemljišta koja su izuzetno pogodna za rast vinove loze.
Ovaj vinograd takođe ima fenomenalan pogled koji se pruža uz Dunav ka Beogradu, zatim Vojvođansku ravnicu, delove Smedereva i na Smederevsku tvrđavu koju du Destpod Đurađ Branković i njegova supruga Jerina Branković podigli u 15 veku u cilju zaštite od Osmanlijskog carstva.

VINOGRAD PLAVINAC

VINARIJA

Vinograd je približne površine od oko 4 ha i neposredno okružuje samo
Vinariju. Kompletna površina je zasađena belim sortama kao što su:
– Smederevka cca 1 ha
– Tamjanika cca 0,5 ha
– Sauvignon Blanc cca 1ha
– Traminac cca 1 ha
– Rajnski rizling cca 0,5 ha

Vinarija Plavinac

VINARIJA

VINOGRAD KUĆICA

Ponosno ističemo da smo prvi zasad davne 2011 godine upravo zasadili na ovom terenu. Njehova trenutna površina je približno 3 ha. Na ovoj parceli postoji i eksperimentalni zasad od 15 sorti koji se prati već 10 godina, a na osnovu dobijenih rezultata donećemo odluku i koje internacionalne sorte možemo saditi u našim predelima.
Vinograd je dobio ime Kućica po simatičnoj kućici koju smo otvoili 2015. Godine i sa čije se terase prostire neverovatno lep pogled na vinograd i Dunav.

VINOGRAD KUĆICA

VINOGRAD OREŠAC

Vinograd površine od približno 3 ha nalazi se na uzvišenoj zaravni, okruženoj okolnim brdima i besprekornim pogledom na Dunav i Vojvođansku ravnicu.
U trećem veku n.e. Rimski imperator Marko Aurelije Prob, lat. Marcus Aurelius Probus je upravo na ovom brdašcu imao svoje utvrđenje pod nazivom “Aureus Mons” – Zlatno Brdo. Težak period za Rimsko carstvo bio je dobar za vinograarstvo jer je upravo ovaj Imperator dozvolio da se vinova loza sadi u našim krajevima.
Trenutno su u toku pregvori sa nadležnim institucijama oko aktivnosti otvaranja nove arheološke lokacije, kao i početak arheoloških iskopavanja u kojima ćemo i mi dati svoj doprinos.

VINOGRAD OREŠAC

VINOGRAD PLAVINAC

Vinograd okvirne površine od 1 ha, ali na lokaciji u kojoj su se u bliskoj prošlosti desila tektonska pomeranja, te su isplivala glinovita zemljišta koja su izuzetno pogodna za rast vinove loze.
Ovaj vinograd takođe ima fenomenalan pogled koji se pruža uz Dunav ka Beogradu, zatim Vojvođansku ravnicu, delove Smedereva i na Smederevsku tvrđavu koju du Destpod Đurađ Branković i njegova supruga Jerina Branković podigli u 15 veku u cilju zaštite od Osmanlijskog carstva.

VINOGRAD PLAVINAC