Barrique je hrastova bačva, odnosno bure zapremine od tačno 225 litara i tačno određene geometrije.

Razlikuje se od ostalih buradi po tome, što se pravi od najkvalitetnijih dasaka hrasta, čije poreklo se evidetira.

U poslednje dve decenije ponovo su otkrivene mnogobrojne prednosti sazrevanja vina u drvenim sudovima, a upotreba buradi postaje najizraženiji trend u vinarskom svetu.

Uticaj drveta na vino ima višestruki značaj, te se drvo trenutno smatra neizostavnom komponentom u sazrevanju vrhunskih vina.

Harmonično slaganje drveta i vina inicira suptilne promene usled usporene oksidacije, čiji je rezultat umeksavanje tanina. Tanini postaiu nežniji u odnosu na početak sazrevanja vina, a miris evoluira u buke (bouqet); on postaje intenzivniji i trajniji, a samo drvo vinu pridodaje čitav spektar različitih aroma. Takođe se povećava  ekstraktivnost vina i perzistentnost aroma, kao i potencijal za sazrevanje u boci.